Are you interested in to this course? Set your interest.
Interested

Selenium IDE

Podstawy automatyzacji - Free Course

Discount Offer

Description

Featured on: Jul 7, 2018

 • Ogólne zasady działania Selenium IDE.
 • Tworzyć proste zautomatyzowane przypadki testowe.
 • Poznanie podstawowych komend Selenium IDE.
 • Poznanie zaawansowanych lokalizatorów (CSS selector, DOM, Xpath).
 • Poznanie podstawowych lokalizatorów (ID, name, link text).
 • Umiejętność obsługi developer tools (FireBug).
 • Umiejętność lokalizowania elementów na stronie w kodzie HTML.
 • Discount Offer

  liked this.

  SUBMITED BY: